Hur konsumerar svenskar kaffe?

Få företeelser i det svenska samhället är lika väl­etablerade och spridda i folklagren som kaffedrickande och fikapauser. Länge var dock kaffet en exklusiv vara förbehållen en privilegierad elit, och periodvis har det rått importförbud för de eftertraktade bönorna. Varför blev Sverige ett sådant kaffemecka?

Kaffe är inte bara kaffe i Sverige. Det är en livsstil.

Sverige är en av världens främsta kaffekonsumenter (endast i Finland och Nederländerna dricks det mer), och även om svenskar ofta dricker kaffe på morgonen som övriga världen, är det ännu viktigare med den “obligatoriska” kaffepausen som kallas för fika.

Det faktum att just svenskarna gjort kaffet till sin favoritdryck har ingen självklar förklaring, och skulle säkert förvåna friherren Clas Rålamb om han hade kunnat se in i framtiden.

Claes Rålamb var den förste svensk att skriva om kaffe. Efter en längre tid som politiskt sändebud i Konstantinopel på 1650-talet, rapporterade han ofördelaktigt om dess smak hem till Sverige. Det första kaffet kom till Sverige 1685. Inledningsvis såldes kaffet enbart på apotek i Sverige, då den ansågs lindra och bota sjukdomar. Kaffets genombrott i Sverige tog på allvar fart i början av 1700-talet då den dåvarande svenska kungen Karl XII introducerade kaffet på allvar. Han var mycket glad i drycken och hade fått upp ögonen för den under sin tid i Turkiet. Under 1700-talets första hälft hade Stockholm ett femtiotal kaffehus. Vid 1756 års riksdag infördes förbud mot kaffedrickande, och blev någon ertappad med kaffedrickande utdömdes böter. Det var bondeståndet som genomdrev förbudet, som hämnd mot att husbehovsbränningen av brännvin hade förbjudits. Men 1769 hävdes förbudet och ersattes med en importtull. Nya kaffeförbud gällde 1794–1796, 1799–1802 och 1817–1823.

Enligt en undersökning som SCB gjorde år 2007 var Sveriges viktigaste ursprungsland för kaffe Brasilien med 41 % eller motsvarande 46 000 ton kaffe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *