En guide till alla
miljömärkningar

När du väljer miljömärkt är du med och bidrar till fler produkter och tjänster som tar hänsyn till natur och miljö.

Här är en guide som visar de oberoende miljömärkningarna som används i Sverige.

Det kan verka förvirrande att Sverige har flera märkningssystem, men det bidrar faktiskt till miljömärkningens framgångar. De olika systemen stödjer och driver på varandra.

 

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens eget miljömärke och den enda miljömärkning i Sverige där kraven utformas av en miljöorganisation. Märkningen är ett av föreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen där miljönytta, folkhälsa och global solidaritet sätts i främsta rummet. Bra Miljöval finns inom 10 områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Med hjälp av Bra Miljöval kan Naturskyddsföreningen även påverka andra märkningssystem. Genom att kontinuerligt skärpa kraven driver vi en utveckling där produkter och tjänster successivt utvecklas och blir mindre miljöförstörande. Knutet till vissa områden (främst inom energi) finns fonder som används för att frivilligt miljöförbättra produktionen. Märkningen drivs utan vinstintresse.

Svanen

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar både för Svanen och EU-Blomman. Svanen miljömärker många olika produktgrupper. Bolaget arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. Kraven för Svanenmärkningen beslutas gemensamt av de nordiska länderna.

1992 lämnade Naturskyddsföreningen Svanens styrelse för att satsa på den egna märkningen Bra Miljöval.

EU-lövet eller EU-ekologiskt

EU:s märkning av ekologiska livsmedel. Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur. På en ekologisk gård får djuren komma ut i friska luften och äta ekologiskt foder. Även den ekologiska maten ska vara framställd på ett så naturligt sätt som möjligt och därför tillåts endast ett fåtal tillsatser och inga som förändrar smak och färg. Allt styrs av en EU-förordning och kontrolleras av oberoende kontrollorgan.

KRAV

KRAV är det svenska miljömärket för ekologisk mat. Kravmärkningens följer alla regler som EU-ekologiskt har men har några fler regler för till exempel djuromsorg, klimat och social hänsyn. Krav har även regler för fisk och skaldjur som säkerställer hållbar odling och fiske.

KRAV är en ekonomisk förening där vinsten går till att sprida kunskap och öka försäljningen av kravmärkta varor. I föreningen finns medlemmar som, via styrelsen, är med och fattar beslut om hur KRAV ska drivas. Bland medlemmarna finns Arla, Scan och ICA, men också intresseföreningar som Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Ekologiska Lantbrukarna.

Giftfri förskola

Giftfri förskola är ett övergripande begrepp som myntades av Naturskyddsföreningen (SNF) 2013. Med detta avses vanligtvis att verksamheten har ett fokus på produkter som släpper ifrån sig kemikalier till omgivningen. Det är med andra ord frågan om att minska den exponering av olika kemikalier som barnens utsätts för i förskolemiljöerna och att minska emissionsnivåerna för skadliga ämnen i förskolelokalerna.

FSC

FSC – Forest Stewardship Council – är idag det enda oberoende certifieringssystemet för skog. FSC ställer krav på skogsbruk och plantager som ska främja ett ansvarsfullt brukande av världens skogar. Märket kan också finnas på träprodukter som byggmaterial, papper och trycksaker.